Teapot Warmers Silver Amber Necklaces Wholesale Glass Tea Sets Mummy Sleeping Bags

Consumentenonderzoek: Cookies?

Pinned on October 12, 2012 at 8:56 am by Admin

Repin
Consumentenonderzoek: Cookies?

Er is veel te doen over cookies. Die kleine, onzichtbare bestandjes die websites in het geniep op je computer zetten en dan kunnen zien wat je doet. De Tweede Kamer is er uit: het moet aan banden. Maar in hoeverre is de consument er eigenlijk mee bezig? Dat vroeg online advertentiebureau IMNetworks zich af, dus stuurden ze het gezaghebbende onderzoeksbureau GfK Retail op pad om dat uit te vinden. Om de uitgebreide onderzoeksresultaten overzichtelijk te presenteren in het IMNetworks relatiemagazine, heeft Spijkermat een spread verzorgd. There is much to do on cookies. Those tiny, invisible files that websites put your computer on the sly and then see what you do. The Lower House is this: the need to restrict. But to what extent the consumer is actually doing? That early online advertising company IMNetworks away, so they sent the influential research firm GfK Retail path to find out. In order to present clearly the extensive research into the relationship IMNetworks magazine has a spread Spijkermat care

Link


Comments


Write a comment

Teapot Warmers Silver Amber Necklaces Wholesale Glass Tea Sets Mummy Sleeping Bags